Bir Bikram 2 Piratiko Mitho Tirsana Lyrics

Bir Bikram 2 Piratiko Mitho Tirsana Lyrics

Bir Bikram 2 Piratiko Mitho Tirsana Lyrics is here for you. PIRATIKO MITHO TIRSANA AUDIO / VIDEO CREDIT: ►Orginal Singer: Indrajeet Mijar, Bharati Ghimire ►Singer: Tara Prakash Limbu, Melina Rai ►Music: Ranjeet Gajmer ►Lyrics: Kusum Gajmer Tulsi Ghimire ► Music Arranger : Uday Raj Poudel ►Color: Jeevan Thapa ►Choreographer: Kabiraj Gahatraj ►Edit: Banish Shah ►Dop: Read more about Bir Bikram 2 Piratiko Mitho Tirsana Lyrics[…]