Nepali Inspiring Quotes

Nepali Quotations And Sayings About Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad

Nepali Inspiring Quotes And Sayings About Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad are as follows. We are adding more here, share and enjoy! Popular Nepali ma bhanai haru हार र जीत तपाईं हाम्राे साेचमाथि नै निर्भर गर्दछ ! मनले हारे हार ! मनले जीते जीत !! —————————————————– Nepali quotes जे हाम्राे भाग्यमा छ त्याे जहाँबाट भएपनि Read more about Nepali Quotations And Sayings About Life, Love, Motivation, Inspiration, Sad[…]