Khemraj Gurung Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics

Khemraj Gurung Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics – वारी जमुना पारी जमुना

Here is the lyrics of Khemraj Gurung Wari Jamuna Pari Jamuna Song both in Devanagari / Nepali and English. About the song “Wari Jamuna Pari Jamuna”: शब्द (Lyrics) – खेमराज गुरुङ (Khemraj Gurung) सङ्गीत (Music) – खेमराज गुरुङ स्वर (Vocal) – खेमराज गुरुङ Khemraj Gurung Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics in Devanagari / Nepali: हा Read more about Khemraj Gurung Wari Jamuna Pari Jamuna Lyrics – वारी जमुना पारी जमुना[…]